Posted on: November 25, 2021 Posted by: Lily Morgan Comments: 0
ขนส่งจีนในไทย

โดยจะให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่การติดต่อและประสานงานกับโรงงานในประเทศจีน ไปจนถึงนำสินค้าขนส่งถึงหน้าบ้านคุณ เป็นขนส่งที่ได้รับการยอมรับจากหลากหลายองค์กรในประเทศไทย  ตั้งแต่ การขนส่งจากจีนทางรถ, การขนส่งจากจีนทางเรือ หรือ ปิด/เหมาตู้คอนเทนเนอร์ เราเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นด้านการบริการขนส่งสินค้าจากจีนเป็นหลัก ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับ โดยมีอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล สามารถเลือกใช้ ชิปปิ้งจีนจากช่องทางการขนส่งสินค้า มีให้เลือก 3 ช่องทาง

  • 1. ขนส่งทางรถ (ตู้ด่วน) : ระยะเวลาการเดินทางของสินค้า  4 – 5 วัน
  • 2. ขนส่งทางเรือ (ตู้ช้า) : ระยะเวลาการเดินทางของสินค้า 15 – 20 วัน
  • 3. ขนส่งทางเครื่องบิน : ระยะเวลาการเดินทางของสินค้า 2 วัน  

   วิธีการเปิดใช้บริการขนส่งจีนในไทย

  • 1. แจ้งรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของท่าน เพื่อทำการเปิดรหัสส่งสินค้ากลับไทย มายัง   e-mail :
  • 2. ทางเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งรหัสประจำตัว พร้อมทั้ง ที่อยู่โกดังจีน กลับไปให้ท่าน

สำหรับใช้ในการส่งสินค้ากลับไทย ภายใน 24 ชม.

  • 1. นำรหัสที่ได้ เขียนกำกับที่หน้าพัสดุสินค้าของท่านทุกครั้งที่ส่งสินค้าเข้าโกดัง
  • 2. ถ้าต้องการส่งสินค้าทาง เรือ  ให้เขียน ตัวอักษร ” 海运/M ”  กำกับที่หน้าพัสดุสินค้าของท่านด้วย และถ้าต้องการให้ทางโกดังจีน ตีกรอบไม้  ให้เขียน ตัวอักษร ” 打木架 ” กำกับที่หน้าพัสดุสินค้าของท่านด้วย
  • 3. ส่งอีเมล์แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทุกครั้งที่มีการส่งสินค้าเข้าโกดัง เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ตามสินค้า และส่ง ลิงค์ติดตามสถานะสินค้าให้กับท่าน
  • 4. เมื่อสินค้าเข้าโกดังแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการอัพเดทลงในรายการรับสินค้าเข้าโกดังให้ท่านทราบ
  • 5. เมื่อสินค้าถึงไทยเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ท่านทราบ เมื่อท่านชำระค่าใช้จ่ายแล้วทางเจ้าหน้าที่จะทำการส่งสินค้าให้กับท่าน Custom Broker  คือ ตัวแทนออกของให้กับผู้ส่งและผู้รับสินค้า Forwarding Business คือ ตัวแทนในการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของผู้ส่งออกและผู้นำเข้า Transportation Provider คือ ผู้ขนส่งสินค้าทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถไฟ Packing  บริการรับจัดการการบรรจุสินค้า Labour ให้บริการทางด้านแรงงาน คนงาน ในการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ Multimodal Transport ให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ Logistics Service  ให้บริการในการบริหารโลจิสติกส์ หรือการกระจายสินค้า Business Consultant  ให้บริการในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้า

บริษัทขนส่งจีนในไทย

โดยปกติ บริษัทรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ บริษัทชิปปิ้ง นั้นจะต้องจัดการเรื่องของการขนส่งให้แก่ลูกค้าตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง แต่ก็มีข้อยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะจัดการเองในบางขั้นตอน โดยกระบวนการขนส่งทั้งหมดบริษัทอาจจะจัดการเองแต่เพียงผู้เดียวหรือว่าจ้างให้ผู้บริการรายอื่นอีกทอดก็เป็นได้ได้ ดังนั้นบริษัทจะต้องมีสายป่านยาว คือมีเครือข่ายที่กว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อที่จะสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด อีกทั้งจะต้องมีเงินหมุนเวียนมากพอสมควร

บริษัทขนส่งจีนในไทยต้องความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและให้บริการผู้ใช้หรือลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการขนส่งมักจะมีปัญหาอยู่บ่อยครั้ง บริษัทขนส่งจีนในไทยต้องสามารถจัดการปัญหาอย่างทันท่วงที อาทิเช่น พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการ มีความรวดเร็วในการขนส่ง สามารถจัดส่งให้อยู่ในช่วงเวลาเร่งด่วนตามที่ลูกค้ากำหนดหรือหลังเวลาทำการ มีการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ สามารถตอบคำถามของลูกค้าได้ว่าสินค้าอยู่ที่ไหน การขนส่งนอกจากจะมีเรื่องเกี่ยวกับการตอบสนองอย่างรวดเร็วแล้ว ยังต้องมีเรื่อง การให้ความมั่นใจในการให้บริการกับลูกค้าด้วย เช่น การให้บริการเกี่ยวกับการป้องกันสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดการชำรุด เช่น มีอุปกรณ์ยึด รัด ห่อหุ้มสินค้า และมีการติดชื่อผู้รับสินค้า เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจัดเรียงสินค้ามีความเป็นระเบียบป้องกันความผิดพลาด เสียหาย และทำให้ขนส่งได้สะดวกปลอดภัย ส่วนพนักงานก็ต้องมีความรู้และมนุษยสัมพันธ์ในการแสดงออกของผู้ให้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในบริการที่ได้รับ รวมถึงความมีมารยาท ความน่าศรัทธา และความปลอดภัย ที่ผสานรวมเข้าไว้ด้วยกัน มีทักษะและปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดส่งสินค้า